เปลี่ยนการเปิดบ้านใหม่ ณ วันเกิดครบรอบ 80 ปีของคุณแม่ดาวเฮือง...เจ้าของ Dao Coffee แบรนด์ยักษ์ระดับชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ให้กลายเป็นมากกว่ารอยยิ้มของญาติๆ แต่เป็นคำขอบคุณอันอบอุ่นและจริงใจสู่คนทั้งเมืองปากเซ ที่ทำให้ Dao Heung Group ได้มีความทรงจำที่ยิ่งใหญ่ในวันนี้

 
 
 

คำปรึกษาที่จริงใจ ทุ่มเทให้กันอย่างเต็มที่ ด้วยความรู้สึกว่าลูกค้าคือเพื่อนคนสำคัญ...คือจุดเริ่มต้นของความเชื่อใจและทำให้เรามีโอกาสได้ร่วมงานกับ Dao Heung Group  และเพื่อสรรสร้างงานดีๆ ที่ทุกคนจะมีความสุขร่วมกันได้มากกว่า เราจึงขยายขอบเขตจากงานเปิดบ้านใหม่ของตระกูล ลิด ดัง สู่การฉลองวันเกิดครบรอบ 80 ปีอันอบอุ่นและน่ารักสำหรับคุณแม่ดาวเฮือง ผู้คอยสร้างงาน มอบโอกาสและการดูแลเอาใจใส่แก่ผู้คนมากมาย จนกลายเป็นที่รักของชาวปากเซ  โดยงานนี้ไม่เพียงลูกหลานได้กลับมากันอย่างพร้อมหน้า แต่ยังเป็นโอกาสให้ Dao Heung Group ได้กล่าวคำขอบคุณอย่างอ่อนน้อมและจริงใจผ่านแนวคิด Golden Memories ถ่ายทอดภาพความสุข ความทรงจำอันน่าประทับใจผ่าน Video Mapping เทคนิกบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ลงบนตัวบ้านของคุณแม่ ซึ่งคำขอบคุณนั้นได้ส่งถึงทุกคนในปากเซ รัฐบาล และชาวลาวทุกคน ที่อยู่ร่วมกับ Dao Heung Group มาตลอด

และเมื่อเป็นงานวันเกิดย่อมต้องมีของขวัญ ในงานนั้น เราจึงจัดการแสดงพลุกลางแม่น้ำโขงขึ้น ซึ่งกลายเป็นของขวัญอันยิ่งใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มอันชื่นมื่นให้ตราตรึงอยู่ในใจทุกคนในปากเซได้อย่างไม่รู้ลืม