ที่สุดแห่งความภาคภูมิใจในชีวิตการทำงานกว่า 20 ปี กับการได้รับเกียรติสูงสุดให้จัดพิธีเปิดประตูน้ำคลองลัดโพธิ์และสะพานภูมิพล ถวายต่อหน้าพระพักตร์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  โดยเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าร่วมชื่นชมพระบารมี ตลอดจนให้เข้าใจถึงพระอัจฉริยภาพและพระกรุณาอันล้นพ้นที่ทรงโปรดให้สร้างประตูน้ำแห่งนี้ขึ้น เพื่อราษฎรอันเป็นที่รักของพระองค์

แม้จะมีเวลาและสถานการณ์ที่ค่อนข้างจำกัดอย่างมาก แต่ด้วยการทำงานร่วมกันอย่างมุ่งมั่น ภายใต้การดูแลประสานงานของ Miracle Maker การทำงานร่วมกันอีกครั้งกับ Fresh Air Festival ประกอบกับกำลังใจและความปลาบปลื้มที่ได้เป็นหนึ่งในผู้รังสรรค์ผลงานออกแสดงต่อหน้าพระพักตร์ ก็เป็นแรงผลักดันที่ทำให้เราทุ่มเทกับผลงานชิ้นนี้อย่างเต็มที่ เพื่อรังสรรค์พิธีการอันยิ่งใหญ่ เป็นรูปธรรม และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างจากทุกพิธีการที่เคยมีมา โดยเราใช้เทคนิก Pyro ฉายไฟจากบนสะพานภูมิพลอย่างอลังการ  และเมื่อได้เวลาอันเป็นมงคลแก่การเปิดประตูน้ำ  ลายฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ก็ได้รับการฉายขึ้นไปจากแท่นสั่งการบนเรือพระที่นั่ง ไปปรากฏบนประตูน้ำ ด้วยเทคนิก 3D Projection Mapping ดูราวกับว่าลายฝีพระหัตถ์นั้นได้สลักเลาลงบนประตูน้ำโดยตรง  ยังผลให้ช่วงเวลานั้น...กลายเป็นภาพแห่งความประทับใจที่ยังคงตราตรึงอยู่ในใจประชาชนชาวไทย...ไม่รู้ลืม